36/33 Đường số 5, P.Linh Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM
Hotline: 0904772776 Email: tuvansaigon.co@gmail.com

Tư vấn

Trang chủ / Tư vấn

Chế độ kế toán mới cho cá nhân và hộ kinh doanh

     Thông tư số 88/2021/TT-BTC đã đưa ra quy định mới về việc lập chứng từ và ghi sổ kế toán đối với cá nhân và hộ kinh doanh. Quy định này được chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Quy định này sẽ thay thế cho những quy định được ban hành trước đó tại Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC và tại Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC. Dưới đây là những thông tin quan trọng bạn cần nắm trong Thông tư số 88/2021/TT-BTC.

I. Đối tượng áp dụng 

     Quy định mới trong Thông tư số 88/2021/TT-BTC hướng đến đối tượng là cá nhân kinh doanh và các hộ kinh doanh đang nộp thuế bằng phương thức kê khai. Theo đó, tại Khoản 2, Điều 3 của thông tư 88 đã cho phép hộ kinh doanh được lựa chọn 2 chế độ kế toán khác nhau. Đó là chế độ kế toán theo quy định của Thông tư 88 này hoặc thực hiện chế độ kế toán đối với DN siêu nhỏ. Việc chọn chế độ kế toán chỉ cần đảm bảo phù hợp với đặc điểm kinh doanh hay quản lý của Hộ kinh doanh.

     Ngoài ra, quy định mới trong Thông tư cũng cho phép các cá nhân, hộ kinh doanh trước đây không thuộc diện thực hiện thực hiện các chế độ kế toán nhưng nay có nhu cầu vẫn được hỗ trợ.

Chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cá thể

II. Đối với việc tổ chức công tác về kế toán

     Thông tư số 88/2021/TT-BTC đã có một số quyết định mới cần lưu ý như sau:

-    Đại diện hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh được quyền tự quyết định người làm kế toán cho mình. Người này có thể là bố mẹ, con cái, anh chị em ruột của chủ hộ kinh doanh hay cá nhân kinh doanh. Trường hợp người thân không có ai có khả năng đảm nhiệm vai trò này thì người đại diện hộ kinh doanh hay cá nhân kinh doanh có thể chọn người trực tiếp điều hành, quản lý hay người đang làm vị trí thủ kho, thủ quỹ đảm nhận vị trí này.

-    Tùy vào đặc điểm sản xuất kinh doanh và nhu cầu quản lý mà cá nhân kinh doanh hay hộ kinh doanh có thể thực hiện các chế độ kế toán theo quy định của Thông tư số 88/2021/TT-BTC hay theo chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

-    Việc lưu trữ hay bảo quản các tài liệu kế toán được phép thực hiện theo Điều 9 đến điều 17 của Nghị Định số 174/2016/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2016 và Điều 41 của Luật Kế toán. Điều này giúp hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có thể thực hiện đúng nghĩa vụ thuế đối với việc quản lý của cơ quan thuế và với Ngân sách nhà nước.

-    Hộ kinh doanh, các cá nhân kinh doanh phải lựa chọn người có nghiệp vụ về kế toán để đảm nhận nhiệm vụ ghi và bảo quản sổ kế toán. Điều này được quy định rõ tại Điều 6 của Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC.

III. Đối với chứng từ kế toán

     Quy định của Thông tư số 88/2021/TT-BTC ban hành rõ:

-    Việc lập, lưu trữ, ký các chứ từ kế toán của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải tuân thủ Luật Kế Toán tại Điều 16, Điều 18 và Điều 19.  Ngoài ra, Phụ lục 1 “Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán”của  Thông tư số 88/2021/TT-BTC cũng đề cập rõ về vấn đề này.

-    Lập, lưu trữ đối với chứng từ kế toán điện tử cần tuần thủ quy định của Luật Kế Toán tại Điều 17 và Điều 18.

IV. Sổ Kế Toán

     Đối với vấn đề này, Thông tư số 88/2021/TT-BTC quy định như sau:

-    Việc mở, ghi nội dung, lưu trữ hay khóa sổ kế toán sẽ tuân thủ theo Luật Kế Toán tại Điều 24, 25 và 26. Tại Phụ lục 2 của Thông tư 88 cũng ghi rõ về quy định này.

-    Đối với việc mở, ghi, lưu trữ hay khóa sổ kế toán điện tử sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 26 của Luật kế toán.

-    Đối với việc sửa chữa các thông tin trong số kế toán sẽ dựa theo quy định tại Điều 27 của Luật kế toán.

V. Quy định về xác định chi phí, doanh thu, nghĩa vụ thuế 

     Việc xác định chi phí, doanh thu hay nghĩa vụ thuế đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh được Thông tư số quy định thực hiện theo từng ngành nghề, lĩnh vực. Nếu như trước đây, việc xác định chi phí, doanh thu hay nghĩa vụ thuế áp dụng theo điều 8,9, 10, 11 của Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC thì giờ sẽ áp dụng theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC.

     Trên đây, Tư Vấn Sài Gòn đã cung cấp những thông tin hữu ích về chế độ kế toán mới ban hành tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC. Để được tư vấn, hỗ trợ về sổ sách, kế toán hay các thủ tục khác, bạn hãy liên hệ đến chúng tôi. Dịch vụ cam kết hỗ trợ nhanh, uy tín, chuyên nghiệp nhất.

TƯ VẤN SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TƯ VẤN SÀI GÒN - MST 0315971365 do sở KH và ĐT TP HCM cấp ngày 21/10/2019

Đăng ký tư vấn

Copyright © TƯ VẤN SÀI GÒN.